Posted by admin on Kwiecień - 12 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Kolosalna korporacja jest jak organizm ludzki – każdy narząd i organ musi działać dobrze, żeby całość nie zawiodła. Jeżeli zawiódłby mózg, nic już nie miałoby szans, żeby przywrócić stosowny bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w rzeczy samej to on korzystając z pracy reszty ciała ludzkiego, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm ludzki by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca można przyrównać do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo szybko aby przestało istnieć. Harmonijne prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe bezsprzecznie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak elektroniczne wnioski urlopowe. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją bezsprzecznie narządy, bez jakich ciało może funkcjonować, choć będzie wtedy lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki intensyfikuje się transfer przez drugą.

Comments are closed.