Posted by admin on Październik - 6 - 2015 | Komentowanie nie jest możliwe

Nawet w najwyższym stopniu ryzykowni gracze zdają sobie sprawę z tego, że gra va bank okazjonalnie się opłaca. Wolno bo zaprzepaścić wszystko, nie zyskawszy nic. By nie pozostać biednym jak przysłowiowa mysz kościelna warto asekurować własny kapitał, który zamierzamy zainwestować. Ekonomiści radzą stworzenie tak nazywanego portfela inwestycyjnego – opcje binarne. Cóż to takiego? Jest to zestaw lokat, czyli akcji, obligacji, inwestycji w korzystna kultury, fundusze inwestycyjne oraz tak dalej oraz tak dalej, o rozmaitej płynności, zyskowności oraz różnym ryzyku. Takie rozłożenie kapitału ma być gwarancją dla inwestora, że w razie zastoju nie utraci on całego ulokowanego kapitału. To w jakich proporcjach inwestor rozłoży swoje finanse zależy tylko od niego. Jeśli adoruje niebezpieczeństwo lub też stać go na to, by w razie niepowodzenia poświęcić znaczną sumę pieniędzy może większość kapitału zainwestować w ryzykowne akcje, a resztę zainwestować w bezpieczne lokaty. Jeśli jednakże nie oczekuje wysokich oraz szybkich przychodów, a boi się ryzyka to proporcja ma prawo być odwrotna – więcej kapitału przeznaczy na lokaty czy fundusze inwestycyjne, a mniej na akcje czy inwestycje w dzieła młodego malarza. Wypróbuj Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Comments are closed.