Posted by admin on Grudzień - 7 - 2014 | Komentowanie nie jest możliwe

Urbanistyka jest bardzo popularną dziedziną nauki, która zajmuje się między innymi planowaniem przestrzennym zarówno miast jak również osiedli, oraz ich historii i rozwoju. Urbanistyka jest nazwą, która po raz pierwszy została użyta przez teoretyka, który pochodził z Hiszpanii, a nazywał się Ildefons Cedric. Jest to nazwa, która odnosi się do słowa łacińskiego, którym jest urbs. Nazwa ta określa miasto Rzym. Jest to nazwa, która różni się od słowa Civitas, które oznacza miasto. Urbanizacja to dziedzina, która traktuje również o strukturach miejskich i na ich podstawie opracowywane są koncepcje planistyczne. Zadania urbanistyki są następujące . Urbanistyka obejmuje minimalizację konfliktów między użytkownikami, którzy zamieszkują dane osiedle chodzi tu między innymi o to, że zamieszkują oni obiekty budowlane. Urbanistyka to również nauka, która zajmuje się ochroną środowiska zarówno od strony przyrodniczej jak również kulturowej. Dawniej na przełomie dwudziestego, oraz dwudziestego pierwszego wieku bardzo popularna była urbanistyka bezpieczeństwa.

Comments are closed.